Program razvoja podezelja


NAZIV AKTIVNOSTI

Tehnološka posodobitev vinske kleti iz naslova podukrepa 4.2.  Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016.

 

POVZETEK

Kmetija je na javnem razpisu kandidirala za nakup avtomatske polnilne linije, električne vijačne črpalke in filtra za vino. Naložba je bila nujna, zaradi posodobitve kmetijske proizvodnje in prilagajanja trgu. Kmetija Bužinel si je z istoimenskimi vini skozi desetletja ustvarila pomembno mesto na vinskem zemljevidu. Kvaliteta temelji tako na skrbni naravni obdelavi vinogradov, kakor na napredni tehnologiji predelave grozdja v vino. Ker se zahteve trga vse bolj povečujejo, se temu ustrezno odzivamo z vse višjo kvaliteto vin. Višja kvaliteta nam bo tudi omogočila širitev prodaje na tuje trge.


 

GLAVNE DEJAVNOSTI

V vinski kleti smo namestili novo polnilno linijo, ki nam je zelo olajšala delo. Z novo črpalko in filtrom smo zelo zmanjšali potreben čas za pretok vina.


 

CILJI

  • posodobitev in povečanje obsega predelave kmetijskih proizvodov;

  • ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela;

  • dvig kvalitete vina;

  • inovacije in blaženje podnebnih sprememb zaradi zmanjševanja emisij TGP.


 

PRIČAKOVANI REZULTATI

  • povečanje tržne proizvodnje stekleničnih vin zaradi nove polnilne linije;

  • dvig kvalitete vin

  • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi doseganja višje kvalitete vin;

  • povečanje izvoza;

  • zmanjševane emisije TGP

 

Spletna stran stran Evropske komisije, namenjene EKSRP ( http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 (www.program-podezelja.si/).

Sledite nam na:

facebook tripadvisor instagram

Rezerviraj si mizo