Program razvoja podezelja


NAZIV AKTIVNOSTI

Tehnološka posodobitev vinske kleti iz naslova podukrepa 4.2.  Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016.

POVZETEK

Kmetija je na javnem razpisu kandidirala za nakup avtomatske polnilne linije, električne vijačne črpalke in filtra za vino. Naložba je bila nujna, zaradi posodobitve kmetijske proizvodnje in prilagajanja trgu. Kmetija Bužinel si je z istoimenskimi vini skozi desetletja ustvarila pomembno mesto na vinskem zemljevidu. Kvaliteta temelji tako na skrbni naravni obdelavi vinogradov, kakor na napredni tehnologiji predelave grozdja v vino. Ker se zahteve trga vse bolj povečujejo, se temu ustrezno odzivamo z vse višjo kvaliteto vin. Višja kvaliteta nam bo tudi omogočila širitev prodaje na tuje trge.

GLAVNE DEJAVNOSTI

V vinski kleti smo namestili novo polnilno linijo, ki nam je zelo olajšala delo. Z novo črpalko in filtrom smo zelo zmanjšali potreben čas za pretok vina.

CILJI
 

 • posodobitev in povečanje obsega predelave kmetijskih proizvodov;
 • ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela;
 • dvig kvalitete vina;
 • inovacije in blaženje podnebnih sprememb zaradi zmanjševanja emisij TGP.


PRIČAKOVANI REZULTATI
 

 • povečanje tržne proizvodnje stekleničnih vin zaradi nove polnilne linije;
 • dvig kvalitete vin
 • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi doseganja višje kvalitete vin;
 • povečanje izvoza;
 • zmanjševane emisije TGP

 

Spletna stran stran Evropske komisije, namenjene EKSRP ( http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 (www.program-podezelja.si/).


 

JAVNI RAZPIS

Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022
 
POVZETEK

Jure Bužinel je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022. Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).
Mlad prevzemnik se je zavezal, da bo na prevzeti kmetiji opravljal kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji. Na kmetiji bo povečal konkurenčnost prevzete kmetije, uvedel inovacije in z naložbami v osnovna sredstva na kmetiji prispeval k pozitivnim vplivom kmetijstva na okolje. Mlad prevzemnik bo na kmetiji pričel z vodenjem predpisanega knjigovodstva za primarno kmetijsko dejavnost na svoje ime.
 
GLAVNE DEJAVNOSTI

Kmetija, ki jo je prevzel Jure, se ukvarja večinoma z vinogradništvom, torej pridelavo grozdja in predelavo vina, ter tudi oljk in sadja. Z nakupom načrtovane strojne opreme oz. kmetijske mehanizacije bo izboljšal konkurenčnost kmetije ter prispeval k zmanjšanju vpliva kmetijstva na okolje. Nakup IKT opreme bo prispeval k modernizaciji kmetije in večji administrativni učinkovitosti. Kmetija bo s pomočjo IKT opreme učinkoviteje vodila poslovne in administrativne aktivnosti ter spremljala novosti in komunicirala z ostalimi deležniki.
 
CILJI
 
 • Gospodarski razvoj kmetije: povečati konkurenčnost kmetijskega gospodarstva;
 • Z gospodarjenjem na kmetiji prispevati k doseganju horizontalnih ciljev: inovacije in varstvo okolja.
 
PRIČAKOVANI REZULTATI
 
 • Povečana raznovrstnost pridelave na kmetiji;
 • Izboljšana varnost pri delu;
 • Višji prihodek in dohodek na kmetiji.
 
POVEZAVE

Sledite nam na:

facebook tripadvisor instagram