Bužinel restavracija

Telefon: +386 31 671 705

E-naslov: restaurant@buzinel.si

Tavarneta Bistro Brda

Telefon: +386 41 722 445

E-naslov: brda@tavarneta.com

Vina Bužinel

Telefon: +386 41 280 265

E-naslov: vino@buzinel.si

Sobe Bužinel

E-naslov: brda@tavarneta.com